Trang nhất » Review
  • Sàng áp lực dạng dòng chảy vàoLĩnh vực sử dụng: Dùng để sàng trong lĩnh vực sản xuất bột giấy, giấy, và lĩnh vực thu hồi giấy phế phẩm, sản xuất giấy, bột giấy.
    Đặc điểm: Nâng cao chất lượng của giấy, giảm bớt việc tiêu hao nguyên nhiên liệu.
  • Sàng phân cấp sợiLĩnh vực sử dụng: Dùng để sàng trong lĩnh vực sản xuất bột giấy, giấy, và lĩnh vực thu hồi giấy phế phẩm, sản xuất giấy, bột giấy.
    Đặc điểm: Phân tách thành các sợi có độ dài ngắn khác nhau.
  • Thiết bị phân tán dạng đĩaĐặc điểm: thiết bị liên kết của vào ra linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi liên kết các quy trình làm việc tiếp theo. Xử lý các loại chất nhiệt dung, sáp, nhựa đường mềm, tạp chất khác... một cách hiệu quả, cải thiện độ cứng của bột và đặc tính của sợi.