Trang nhất » Sản phẩm » Hệ thống đưa bột lên máy sản xuất giấy

Hệ thống đưa bột lên máy sản xuất giấy

  • Hệ thống đưa bột lên máy sản xuất giấyỨng dụng: sản phẩm được ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất bột giấy, giấy, hệ thống thu hồi giấy phế phẩm để sản xuất giấy.
    Đặc điểm: Có thể khử tạp chất và không khí trong bột giấy, ứng dụng kỹ thuật của Andritz
  • Bộ xả khí bột giấy

    Lĩnh vực sử dụng: lắp tại máy khử bã và phía trước sàng lưới phía trước mạch xung thấp.
    Đặc điểm: Nâng cao chất lượng bột giấy, nâng cao tính năng vận động của máy làm giấy, ứng dụng kỹ thuật của Andritz, định lượng trang giấy biến đổi nhỏ.

Công ty chúng tôi định có trách nhiệm xã hội của việc bảo vệ môi trường của chúng tôi. Năm của chúng tôi hoạt động theo đúng tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, đã thu được chúng tôi ISO14001: Giấy chứng nhận năm 2004.

Để cung cấp cho khách hàng hoàn toàn bình an của tâm, chúng tôi trở lại các sản phẩm của chúng tôi với dịch vụ cao cấp. Chúng tôi cung cấp một bảo hành một năm trên các sản phẩm của chúng tôi, trong thời gian đó chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa miễn phí. Sản phẩm thiết kế, lắp đặt, điều hành đào tạo và dịch vụ OEM cũng có sẵn theo yêu cầu.