Bộ xả khí bột giấy

Bộ xả khí bột giấy

Lĩnh vực sử dụng: lắp tại máy khử bã và phía trước sàng lưới phía trước mạch xung thấp.

Đặc điểm: Nâng cao chất lượng bột giấy, nâng cao tính năng vận động của máy làm giấy, ứng dụng kỹ thuật của Andritz, định lượng trang giấy biến đổi nhỏ.


Tham số kỹ thuật:
Model ZCE1 ZCE2 ZCE3 ZCE4 ZCE5 ZCE6
Kích thước (mm) Φ1400
×7000
Φ1400
×8000
Φ1400
×9000
Φ1900
×7000
Φ1900
×8000
Φ1900
×9000
Thời gian dừng của bột (s) 7~12
Nồng độ bột (%) 0.5~1.5
Áp lực bột vào (MPa) 0.15~0.25
Thông tin phản hồi
Sản phẩm liên quan