Trang nhất » Sản phẩm » Thiết bị làm sạch mực » Bồn tuyển nổi làm sạch mực cấp 5 (khép kín toàn bộ)
Bồn tuyển nổi làm sạch mực cấp 5 (khép kín toàn bộ)

Bồn tuyển nổi làm sạch mực cấp 5 (khép kín toàn bộ)

Lĩnh vực sử dụng: dùng để tách mực trong quá trình làm giấy, bột giấy. Ngoài ra, máy còn được dùng trong hệ thống thu hồi giấy phế phẩm để sản xuất giấy, bột giấy.Tham số lỹ thuật
Model MAC-1 MAC-2 MAC-3 MAC-4 MAC-5 MAC-6 MAC-7 MAC-8 MAC-9 MAC-10
Lượng bột thông qua m3/h 256 400 512 624 800 976 1152 1344 1456 1600
Số tầng 4~5
Nồng độ xử lý (%) 1~1.2
Nồng độ dầu mực in (%) ≥3
Thông tin phản hồi
Sản phẩm liên quan