Trang nhất » Sản phẩm » Thiết bị cô đặc » Máy cô đặc bột giấy dạng đĩa, Seri ZNZ
Máy cô đặc bột giấy dạng đĩa, Seri ZNZ

Máy cô đặc bột giấy dạng đĩa, Seri ZNZ

Máy cô đặc bột giấy dạng đĩa seri ZNZ là một máy chân không đa đĩa không có chân nước. Máy được áp dụng cho rửa và cô đặc nhiều loại bột giấy. Đặc trưng của sản phẩm là tính năng khử nước tương đồng với hút bằng bơm, nên không cần yêu cầu nghiêm ngặt về việc cài đặt chân nước như một máy cô đặc truyền thống. Máy yêu cầu khoảng không hơi cao một chút. Máy cô đặc bột giấy cải tiến với chức năng khử nước với áp suất âm và rửa dây với áp suất dương, giúp tăng cường đáng kể hiệu quả rửa và cô đặc của bộ lọc.

Thông tin phản hồi
Sản phẩm liên quan